Basis meten en schema lezen Deel 1

Aanmelden

TRAININGSOMSCHRIJVING BASIS METEN EN DIAGNOSE STELLEN

Deel 1 Leerdoelen Aan het eind van deze trainingsmodule zijn de volgende leerdoelen bereikt. De cursist kan: Kennis Deze training is deel 1 van drie trainingen • De begrippen spanning, stroom, weerstand en vermogen toelichten • Spanningsverlies bepalen • De Wet van Ohm toelichten • Elektrische schema’s lezen Begrip • Kan de samenhang tussen spanning, stroom en weerstand weergeven Toepassing • Met behulp van de multimeter metingen uitvoeren aan een elektrische circuit • De juiste procedure hanteren om elektrische storingen op te sporen • Door middel van spanningsmetingen spanningsverlies en onderbrekingen op sporen • Het juiste elektrisch schema met behulp van Texa opzoeken • Een V4-meting uitvoeren Analyse • Aan de hand van een diagnose de oorzaak van de storing lokaliseren en toelichten Korte omschrijving Deze training is de eerste in de reeks van drie trainingen. De training is een basis training diagnose stellen waarbij de multimeter en elektrische schema’s centraal staan. Trainingsmethode In deze praktische training zullen theorie workshops afgewisseld worden met demonstraties en praktijk oefeningen. Als afsluiting vindt er een diagnose plaats. HET VERVOLG VAN DEZE TRAINING IS BASIS METEN EN DIAGNOSE STELLEN 2   Deelnemer ontvangt een certificaat AANVANG 9 UUR PRIJS € 495,= Excl BTW

Val je onder de voorwaarden van het  OOMT kickstart project dan is deze gratis.