NEN 9140 training (veilig werken aan hybride- en elektrische voertuigen)

Aanmelden

Voor wie is de training bedoelt?
In deze training staat het veilig werken aan voertuigen met verhoogde spanning centraal. Hybride (HEV)- en elektrische(EV) voertuigen maken gebruik van elektrische spanningen die de gebruikelijke spanningsniveaus van 12V en 24V ver overschrijden. De gebruikte spanningsniveaus van HEV en EV voertuigen kunnen van 100V oplopen tot wel 700V!
Dit maakt dat onderhoud, reparaties en diagnose met de nodige bewustwording uitgevoerd dienen te worden.
Wanneer er HEV en EV voertuigen in de werkplaats aangeboden worden dient het bedrijf aan de ARBO wetgeving te voldoen. Sinds de invoering van de NEN9140 is er een branche gerichte norm waarin concreet omschreven staat waaraan het bedrijf en de medewerkers dienen te voldoen. De ARBO wetgeving hanteert de norm NEN9140.
In deze praktische training zullen theorie workshops afgewisseld worden met demonstraties en praktijk oefeningen.

Leerdoelen zijn:
Deelnemer is in staat de norm NEN9140 te hanteren
Deelnemer is in staat veilig te werken aan voertuigen met een verhoogde spanning
Deelnemer kent de verschillende HEV en EV configuraties
Deelnemer kent de verschillende HEV en EV componenten
Deelnemer kan metingen uitvoeren aan HEV en EV voertuigen

 

Na afloop van de training ontvangt:
-de deelnemer een certificaat waarmee de deelnemer aan het wettelijke kader voldoet.
-het bedrijf een aanreiking waarmee het bedrijf aan het wettelijk kader kan voldoen.

 

AANVANG 9 UUR

Kosten € 495,= excl BTW